Members FY2018

(#→@)
 • 
  Director, Prof.
  (at PAT group)
  Yasumasa KASABA  kasaba#pat.gp.tohoku.ac.jp
  Professor Takahiro OBARA obara#pparc.gp.tohoku.ac.jp
  Assoc. Prof. Hiroaki MISAWA misawa#pparc.gp.tohoku.ac.jp
  Assoc. Prof. Takeshi SAKANOI tsakanoi#pparc.gp.tohoku.ac.jp
  Assist. Prof. Fuminori TSUCHIYA tsuchiya#pparc.gp.tohoku.ac.jp
  Assist. Prof. Masato KAGITANI kagi#pparc.gp.tohoku.ac.jp
  Prof. Emeritus Akira MORIOKA  morioka#pparc.gp.tohoku.ac.jp
  Shoichi OKANO okano#pparc.gp.tohoku.ac.jp
  Tech. Staff Shinya SATO  satoh#pparc.gp.tohoku.ac.jp
  Aya OTOMO  koiwa#pparc.gp.tohoku.ac.jp
  Secretary Yukari KANNO  kanno#pparc.gp.tohoku.ac.jp
  Hiromi ARIHARA  arihara.h#pparc.gp.tohoku.ac.jp
  Tech. Support Toshihiro ABE  abe#pparc.gp.tohoku.ac.jp
 •          
  DC3 Takehiro MIZUGUCHI mizuguchi#pparc.gp.tohoku.ac.jp
  DC2 Ryoichi KOGA koga.r#pparc.gp.tohoku.ac.jp
  MC2 Ryotaro ISHIKAWA ishikawa.r#pparc.gp.tohoku.ac.jp
  Asuka HIRAI hirai.a#pparc.gp.tohoku.ac.jp
  Mizuki FUKIZAWA fukizawa.m#pparc.gp.tohoku.ac.jp
  Haruna WATANABE watanabe.h#pparc.gp.tohoku.ac.jp
  MC1 Toshihisa SUZUKI suzuki.t#pparc.gp.tohoku.ac.jp
  Naoshi YAGI yagi.n#pparc.gp.tohoku.ac.jp
  B4 Aina OURA oura.a#pparc.gp.toho
  Ayumu KANBARA kanbara.a#pparc.gp.tohoku.ac.jp
  Tatsuya FUJIMOTO fujimoto.t#pparc.gp.tohoku.ac.jp
  Kazuki YAMAGUCHI yamaguchi.k#pparc.gp.tohoku.ac.jp

Graduete Student

S : Spectroscopy Laboratory
R : Radio-Physics Laboratory
: without completing a course

FY2017

        
DC Kazutaka KANEDA
MC Ryo Arakawa, Yu ENDO, Yoshito KOIZUMI, Kyoko MIMURA
B Ryosuke OKADA, Taiyo HINO, Katsumi YOSHIZAWA
FY2016
MC S】 Hiromu ONO, Haruna KONDO, Mika SHISHIDO, Haruaki MAEDA
R】 Saho MATSUMOTO
B S】 Reo OONO
R】 Syota IWAO
FY2015
DC S】 Perwitasari Septi
MC R】 Hirotaka KASHIWAGI, Yosuke MORINAGA
B R】 Daiki ITO
FY2014
DC R】 Hajime KITA
MC S】 Shinpei TAKASAKI
R】 Takashi CHIBA
FY2013
DC R】 Satoshi KURITA
DC(thesis not submitted) S】 Kunihiro KODAMA
MC S】 Daiki SAKAMOTO, Hiroyuki MONJI, Eriko NOGUCHI
R】 Shintaro SATO
B S】 Masaya CHIKAMOTO
FY2012
DC S】 Takanori NISHIYAMA
MC S】 Taishi SUZUKI
R】 Kazuyuki Yamamoto, Ena ODANAKA
B S】 Ayumi HASHIMOTO
FY2011
DC R】 Kazumasa IWAI
B R】 Keisuke ISHIGURO, Takashi MATSUDA
FY2010
DC S】 Mizuki YONEDA
MC S】 Kyotaro AKISATO, Kanae KANEKO, Ayumi Yaegashi
FY2009
DC S】 Satoshi KIMURA(*), Tadahisa KOBUNA(*)
R】 Tomoki KIMURA, Hiroyasu TADOKORO
MC S】 Sho MABABE
R】 Kazuya MATSUDA
B S】 Yusuke MIYAZAKI
R】 Yusuke TAKAGI, Naoto NAKAYAMA
FY2008
DC R】 Kota IMAI
MC S】 Kentaro KIKUCHI(*), Hirohito FUKAZAWA, Masayuki MOROI
R】 Ryo UJIIE
FY2007
DC S】 Yasuyuki OBUCHI
R】 Shiho NOMURA
MC S】 Shinji FUJII
R】 Satomi ITO
FY2006
MC S】 Takuhiro ASOZU, Tomohiro INO, Kensuke SUNOUCHI
R】 Aya SONOBE
B S】 Takashi SHIMONISI
R】 Kazunori HASHIMOTO
FY2005
DC S】 Masato KAGITANI
MC S】 Kazuhiro AOI, Shingo UMEKAWA, Kayoko TAKAHASHI
R】 Ruishi MIYAMOTO, Yoichi MATSUMOTO
B S】 Megumi MISHIRO
R】 Ko KAWARAGI, Reiko TAKANASHI
FY2004
DC R】 Takuo WATANABE
MC S】 Katsuya TSUBONE
FY2003
DC Masaru SUZUKI(*)
MC S】 Hidetaka UETO, Marie KANNO, Yusuke TADANO
R】 Taeko SEKI

MC S】 Yasuaki IZUTANI, Tetsuji KURODA, Naoko KOIZUMI
R】 Riichi KUDO
MC Yuka EBINE(*)
研究生 R】 Kaori TAKAHASHI
FY2002
DC Fumimaru NAKAGAWA, Hiromasa NOZAWA
MC Takayuki KANDA, Hirokazu TOMIYAMA, Satoyo YAEGASHI
B Reijiro IKADA, Tetsuya SHIRAISHI, Tatsuo NAKAGAWA
FY2001
DC Shin TAKAHASHI, Yoshizumi MIYOSHI, Hirokazu TAKIZAWA(*)
MC Koji TAKAMIZAWA, Hiroyuki MIYAMOTO, Takeshi YUASA
FY2000
MC Chiaki OOGAWARA, Takashi SUGIYAMA, Yosuke FUKUDA, Noritoshi WASHIO, Kei FUCHU(*)
FY1999
MC Yasuyuki SATO, Akira Tsuruuchi, Hideto YOSHITAKE, Koji IWASA(*)
FY1998
MC Hiroe KOBAYASHI
B Yumiko KUSAKABE